Preskočiť na obsah

Prečo je dôležité separovať

Zverejnené 17.3.2023.

Kategória

PREČO JE DÔLEŽITÉ SEPAROVAŤ

Vážení občania,

o znečisťovaní  našej planéty počúvame skoro každý deň, všetci dobre vieme, že ak s tým niečo neurobíme tak tie dopady budú takmer katastrofálne.

Ako to úž býva začať treba vždy od seba. Sme radi, že v našej obci sa rok čo rok zvyšuje  podiel separovaného odpadu (viď. Graf č.1), pevne veríme, že v tomto trende budeme spoločne pokračovať a dosiahneme úroveň triedenia odpadu viac ako 60%. Vyšší podiel separovaného odpadu predpokladá nižší nárast poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Triedenie odpadu nie je teda len plusom pre životné prostredie ale i pre peňaženky občanov.

Treba si uvedomiť, že dôležitým faktom je predchádzať vzniku akéhokoľvek odpadu, ak už odpad vznikne treba ho správne vytriediť  pre kvalitnú recykláciu, čo v praxi znamená správne zaradiť odpad do triediacich nádob a jeho miera znečistenia by nemala presiahnuť 45%.

Všetky dôležité informácie nájdete na webových stránkach:

www.triedime.sk                  www.envipak.sk                          www.vezmisi.ma