Preskočiť na obsah

OZNAM – komunálny odpad v roku 2024

Zverejnené 22.12.2023.

Kategória

Od 1. januára  2024 v zmysle Všeobecne záväzného zariadenia obce  č. 1/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

dochádza k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad  z dôvodu nárastu poplatkov za odvoz a jeho zneškodňovanie.

Upozorňujeme, že v  súvislosti s touto zmenou sa menia i žetóny, ktoré budú doručené občanom   na začiatku r. 2024.

Prvý zber komunálneho odpadu v budúcom roku prebehne dňa 26. januára,  kedy už modré žetóny nebudú akceptované.

Dávame do pozornosti  občanom   že:

žetóny slúžia na kontrolný systém  zberu   komunálneho odpadu, neslúžia ako cenina a teda nemožno ich preplatiť, či zamieňať za iné platené služby.