Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava

Zverejnené 3. júna 2022.
Bez úpravy .