VZN 2/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Zverejnené
31. októbra 2018
Kategória

Prílohy