Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zverejnené
28. júla 2022
Kategória

Prílohy