Preskočiť na obsah

Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
27. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2023 − 14. mája 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta František Glejdura. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Krompachy si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kaľave v lehote do 14.05.2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/02
Dátum uloženia: 27. apríla 2023
Odberná lehota: 14. mája 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Kaľava
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Adresát: Glejdura František

Prílohy

Žiadne prílohy.