Právo na vodu nemôže byť súťažou

Verejnú výzvu venovanú tejto téme si môžete prečítať a podporiť na stránke  : https://www.vodaprevsetkych.sk/

Zverejnené 7. septembra 2022.
Bez úpravy .